Vlietwijk op internet

Hier vindt u informatie over bouwwerkzaamheden, verkeersmaatregelen maar ook over feesten en partijen in onze wijk. 

Deze website wordt onderhouden door een groep bewoners die hart heeft voor deze mooie wijk aan de Vliet.

 

Heeft u een leuk verhaal, mooie foto's of lopen dingen niet zoals u graag zou willen? Mail het even door vlietwijkvoorschoten@gmail.com  

 

 

Voortgang Reconstructie Vlietwijk

Voor actuele informatie over de planning (per wijkdeel) van het werk, over de uitvoering werkzaamheden, de voorlichtingsbijeenkomsten die worden georganiseerd, de FAQ etc, verwijzen wij u naar de website van Sweco: http://vlietwijkvoorop.nl/. Op deze website kunt u ook vragen stellen (m.b.v. 'IMBY') waarop de omgevingsmanager / de aannemer u binnen enkele dagen antwoord geeft.

Een indruk van de stand van zaken na de eerste weken rioleringswerk-zaamheden - Oktober 2015

Afgelopen jaar zijn Vlietwijk bewoners uitgenodigd voor inspraak avonden om met elkaar te kijken hoe we een optimale situatie in onze wijk kunnen krijgen. De Vlietwijk werd verdeeld in zes deelwijken en daar waar de nood het hoogst was (verzakkingen) is na de bouwvak gestart met de uitvoering.

Verslag voortgang van Vlietwijk reconstructie en riolering op 4 februari 2015

Verslag voortgang van Vlietwijk reconstructie en riolering op 4 februari 2015

Aanwezig: Yolanda Boekhoudt [Omgevingsmanager/landschapsarchitect van de Grontmij], Berry Heikoop [Projectleider techniek van de Grontmij], van de zijde van de Kerngroep Vlietwijk: Caroline Plomp, George Cromberge, Alfred Lagerweij [verslag]. In deze laatstgehouden openbare bijeenkomst, op 3 september 2014 werd afgesproken over:

  1. De beantwoording van de reacties staat op de website www.vlietwijkvoorop.nl. geplaatst eind september 2014.

  2. Grontmij praat Kerngroep bij over het definitief maken van het DO, wat staat voor definitief ontwerp

  3. Nieuwe nieuwsbrief staat op de website en verteld de bewoners wat er de eind van het jaar 2014 aan werkzaamheden is verricht en begin van het nieuwe jaar 2015; [geplaatst op de website dd 4 februari 2015 op de website]

  4. Eerstvolgende bewonersbijeenkomst zal met de aannemer zijn als het aanbestedingstraject en de selectiekeuze is verricht.

  5. Vragen van de Kerngroep n.a.v. de beantwoording van de vragen.

Moet Groen Spelen vd Waalslaan wijken voor woningbouw?? NEEN

INGEZONDEN BERICHTEN VAN DE WERKGROEP GROEN SPELEN VAN DER WAALSLAAN

augustus 2015

Beste buurtbewoners!

Voor wie het nog niet gezien of gehoord heeft, we hebben de zilveren glijbaan gewonnen. De Gouden Glijbaan is gegaan naar Gouda, waar men direct verkoeling moest zoeken in het zwembad. De voorzitter van de vrijwilligersvereniging aldaar heeft vannacht van de spanning niet kunnen slapen! De zilveren plak zal, na het trots tonen aan de gemeente vertegenwoordiging, opgehangen worden aan de voertbalmuur.

Wij kunnen trots zijn op deze mooie prijs, twee uit de gehele regio en in een wedstrijd waarin zelfs een speeltuin uit Limburg meedeed!

Gefeliciteerd!

 

juli 2015

Wordt de vd Waalslaan de leukste speeltuin in Zuid-Holland ? We voeren de lijst aan (29 juli)!

zie het laatste nieuws op TV West: http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-07-2015/speeltuin-professor-van-der-waalslaan-voorschoten-aan-kop-voor-de-gouden-glijbaan

Half juli werd de speeltuin vd Waalslaan genomineerd: nominatie van der waalslaan.jpg

Omroep West zoekt de leukste speeltuin in Zuid-Holland. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als onze speeltuin op de van der Waalslaan zou winnen !

Veel buurtbewoners hebben gestemd op de speeltuin van der Waalslaan. De speeltuin is inmiddels genomineerd voor de gouden glijbaan ! Winnen zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn (Dan wordt slopen een stuk lastiger voor de gemeente).

Op dit moment staan er 24 groene druppeltjes op de speeltuin van der Waalslaan. De koploper heeft er op dit moment 27.

http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-07-2015/tussenstand-gouden-glijbaan-de-akkeren-gouda-staat-aan-kop

Daarom bij deze de omroep om ajb voor 3 augustus te stemmen op http://www.omroepwest.nl/degoudenglijbaan (meerdere personen per huisadres mag!). Graag als locatie invullen: Professor van der Waalslaan 26, 2251 GH Voorschoten, Nederland.

Zegt het voort aan je buren, vrienden enz. en alvast heel erg bedankt !!

Werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan

 

Bewonersavond voor wijk 1 donderdag 9 juli jl

We gaan starten verteld Grontmij ! In een gezellig drukke bijeenkomst -gehouden in het voormalige schoolgebouwtje Prof van der Waalslaan- stelt aannemer Verhoef Infra zich voor: Wij zijn zeer blij dat wij uw ‘nieuwe buurman’ mogen zijn en hebben zin om na de zomervakantie samen met u te werken aan een verbetering van de wijk. Wij starten direct na de zomervakantie op 17 augustus a.s. met de 1e fase van het project ‘Vlietwijk Voorop’. U kunt dan hier binnenlopen om vragen te stellen en natuurlijk kunt u ook uw vragen online stellen m.b.v. IMBY, het nieuwe online programma van Grontmij.

Met grote bouwtekeningen en enthousiaste mensen van Grontmij, van de gemeente en van de aannemer horen de bewoners meer over het project voor buurt 1 (planning werkzaamheden: aug 2015-maart 2016).

Een punt van zorg was de materiaalopslag op een deel van het trapveldje evenwijdig aan de Curielaan, maar daar is nu een alternatieve plek voor gevonden. Al het materiaal blijft binnen de bestaande omheining en stenenopslag e.d. komt op het grasveldje prof van ’t Hofflaan. Belangrijk punt is dat dit opslagterrein omheind wordt en de toezegging is gegeven dat het terrein is afgesloten als er niet gewerkt wordt !  Het tijdelijk ongemak tot maart 2016 is hierdoor zeker te overzien.

 

De jeugd voert ook aktie voor behoud speelgelegenheid

Hun speeltuin aan de Professor Van der Waalslaan staat op de nominatie om te worden gesloopt en dat vinden Marit van 10 en Anne van 8 maar niets. Ze zijn een lege flessen actie begonnen om zo statiegeld op te halen. De opbrengst willen ze aan de gemeente geven. De meisjes hopen dat het speeltuintje dan kan blijven want ze hebben wel begrepen dat het om geld gaat. Maar dat was nog niet genoeg. De twee dames zochten ook een manier om meer aandacht voor hun actie te vragen en daarom hielden ze een afgelopen zondag 5 juli een watergevecht. Kinderen tegen de ouders. “Zo willen we laten zien hoeveel plezier we hebben van de speeltuin”, laten de kinderen in een bericht weten. “Die speelplek mag niet weg. We hopen dat we het zo duidelijk hebben gemaakt.”

Zie onderstaand in het tabje 'Speelgelegenheid' de links met krantenberichten en met foto's van het watergevecht !

http://grootvoorschoten.nl/nieuws/speeltuintje-v-d-waalslaan-moet-blijven-1.5059033

en

http://www.voorschotenonline.nu/index.php?option=com_k2&view=item&id=30630:watergevecht-voor-behoud-speeltuin-waalslaan&Itemid=725

 

juni 2015

Bewoners avond 25 juni 2015 met heel veel vragen

Op donderdag 25 juni waren meer dan 50 gedreven bewoners bijeen om samen met de gemeente te praten over de toekomst van het speelveld van der Waalslaan. De sfeer was een beetje gespannen, de bewoners waren danig gefrustreerd door het gebrek aan communicatie van de gemeente en dat was niet voor het eerst. Bewoners wilden graag in gesprek met de gemeente en wethouders maar na een korte introduktie vertrokken beide wethouders naar een commisievergadering. Zij willen bij de 2e vergadering in september wel aanwezig zijn. Een externe dagvoorzitter leidde de verhitte discussies en probeerde met hulp van aanwezige ambtenaren de vele vragen te beantwoorden.

Op 8 september a.s. zal de gemeente een nieuwe bijeenkomst organiseren om met de bewoners te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor het bestaande gebouwtje. Duidelijk werd wel dat het speel- en trapveldje onder geen beding mag verdwijnen.

Lees verder bijgaand verslag (pdf-je Verslag bewonersavond 25-06-15) onder aan deze pagina in het tabje "Speelgelegenheid" 

VERKOOP Prof. van der Waalslaan 26 ???

De werkgroep was aanwezig bij de behandeling Commissie Wonen, Ruimte en Groen 18-06-2015. Op de agenda stond o.m 'beschikbaarstellen voorbereidingskrediet ad EUR 60.000 voor de verkoop van vier gemeentelijke locaties' waaronder de prof van der Waalslaan 26.

In de bijlage 'aantekeningen' = pdf (in het tabje 'Speelgelegenheid' helemaal onderaan de pagina !) leest u de aantekeningen van Gerard van Westen, lid werkgroep Groen Spelen. Hij maakte ook gebruik van het spreekrecht voor burgers waarin hij met stevige argumenten benadrukte dat het speelveld van der Waalslaan - in lijn met het koersdocument Structuurvisie Voorschoten- absoluut behouden moet blijven.

Wij zijn blij met het resultaat van deze avond, waarin de toezegging is gegeven dat er geen onomkeerbare stappen worden genomen voordat de inspraak met de buurt is afgerond.

In onderstaand bericht leest u meer over het komende overleg op donderdag 25 juni 19.30 uur in het Cultureel Centrum Prinses Marijke laan 4. U bent van harte welkom (aanmelden gemeente Voorschoten bij Sef Teerink (14071).

 

Dit bericht is een eerste reactie van de werkgroep op de brief van de gemeente d.d. 02-06-2015 met als onderwerp: Verkoop prof. Van der Waalslaan 26.

Ondanks onze eerdere pogingen om ‘Groen Spelen Van der Waalslaan’ te behoudende en verkoop schoolgebouw tegen te houden, is de gemeente nog steeds van plan om het schoolgebouwtje met het perceel eromheen te verkopen. Naast de verkoop wil de gemeente in overleg met de bewoners  "de hoeveelheid informele speelruimte optimaliseren"….                   Dit roept bij u net als bij ons waarschijnlijk veel vragen op.

Juridisch is het onduidelijk waar we staan en het lijkt er nu op dat de gemeente het vooral om een hoge opbrengst gaat. Daarom willen wij opnieuw net zoals in februari de gemeente ons standpunt kenbaar maken:

Het speelveld mag niet verloren gaan !!!

Dus kom weer met veel mensen naar het Cultureel Centrum op donderdag 25 juni om 19:30 uur. U dient zich van te voren op te geven bij steerink@werkorganisatieduivenvoorde.nl. Graag horen wij ook (via fulco.scherjon@globaltouch.nl) of u komt (en eventueel welke vragen u wilt stellen). Wij zullen de gemeente verzoeken om ruim de tijd te nemen voor alle vragen die er leven bij de bewoners.

Daarnaast zou het fijn zijn als iemand de bijeenkomst wil filmen zodat de uitleg van de gemeente nu ook vastgelegd wordt.

Wij zullen in ieder geval aanwezig zijn en vragen gaan stellen. We hopen u ook !

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Groen Spelen van der WaalslaanSpeeltuin plaatjes

 

 

maart 2015

Beste website bezoekers en buurtbewoners Vlietwijk,

Na de roemruchte commissie vergadering Burger en Bestuur van 19 februari 2015 waarin wij (bewoners prof. Van der Waalslaan/prof. Van ’t Hofflaan) massaal ons nee hebben laten horen tegen de plannen met onze speelplek is er veel gebeurd. De gemeente heeft de startnotitie met de plannen ingetrokken en moet het anders gaan aanpakken.

Wij hebben een werkgroep opgericht om onze krachten te bundelen. Via huis aan huis berichten hebben we e.e.a. aan de buurtbewoners in het algemeen laten weten en hebben we gevraagd wie er op de hoogte van de activiteiten gehouden wil worden. Via deze website pagina willen we dat oppakken en jullie graag laten weten wat er allemaal gebeurt.

Op 12 maart jongstleden was er een vergadering van de Commissie Wonen, Ruimte en Groen en ook daar hebben we ingesproken. We zijn er in geslaagd om een extra punt in het Koersdocument Structuurvisie Voorschoten 2025 op te laten nemen, namelijk dat groen en spelen in Voorschoten geborgd moet worden. Er zijn diverse contacten gelegd met de politiek en andere organisaties binnen en buiten Voorschoten.

Er is ons gevraagd om mee te denken over de plannen met de speelplek, want dat er iets gaat gebeuren staat vast. Wij zijn bezig om de ideeën daarover te inventariseren en willen daarom jullie uitnodigen om ideeën, gedachten, voorstellen over wat er gedaan kan of moeten worden te sturen. Allerlei suggesties zijn welkom, nu is het meer nog brainstormen. Voorbeelden tot dusverre zijn bijvoorbeeld een geasfalteerd voetbal terrein, een zorgboederij, een kinderopvang, het Fitplein, etc. Wij zullen in ieder geval met de politiek in mei 2015 rond de tafel gaan zitten om alternatieven te presenteren.

Dus kom op met goede ideeën!

De werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan

 

 

Wie zijn  'Werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan' ?

 

16 maart 2015

 

Beste buren,

 

Wij stellen ons aan u voor:

Werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan.

Een initiatief genomen door verontruste bewoners met als doel de groen- en speelplek aan de Professor van t Hofflaan / van der Waalslaan in haar huidige omvang te behouden. Wij willen graag de omwonenden betrokken houden in deze missie. Immers, samen staan we sterk.

Communicatie en informatie zullen vanaf nu via mail en de website van de kerngroep Vlietwijk

( http://www.vlietwijkvoorschoten.nl ) gaan verlopen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Geef dan uw mailadres door aan Jolanda Neeft (jmineeft@hotmail.com ).

Is deze al bekend bij haar dan hoeft u dat natuurlijk niet nogmaals te doen.

Wij hopen samen met u en het gemeentebestuur tot een geweldig resultaat te kunnen komen. Namelijk, een prachtige groen- en speelplek waarvan iedereen, maar vooral alle kinderen en de komende generaties nog lang kunnen genieten. Een klein pareltje binnen de grote Parel aan de Vliet.

Met vriendelijke groet,

Groen Spelen van der Waalslaan


 

 

INGEZONDEN BERICHTEN VAN DE WERKGROEP GROEN SPELEN VAN DER WAALSLAAN

 

 

Berichten in de media

De werkgroep heeft ook in de media haar zorgen geuit. Onderstaand treft u een aantal links aan waarin u berichten kunt lezen en verslagen van de gemeenteraad kunt naluisteren

 

 

https://www.gemeentebestuurvoorschoten.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger--Bestuur/2015/19-februari/19:30

Dit is een link over het inspreken op de februari commissie vergadering waar de plannen werden terug getrokken en de behandeling van het onderwerp.
 


http://www.unity.nu/Kijk-terug/unity-tv-nieuws/unity-tv-nieuws---20-februari-2015-  

In deze link vind u een opname van de regionale TV waarin het journaal start met interviews bewoners.

 

https://www.gemeentebestuurvoorschoten.nl/Vergaderingen/Commissie-Wonen--Ruimte--Groen/2015/12-maart/20:00

*De link over het inspreken en de vergadering van 12 maart o.a. over het extra punt 8 in het koersdocument

https://www.gemeentebestuurvoorschoten.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/2-april/20:00/Koersdocument-structuurvisie-Voorschoten-2025/bijlage-1-koersdocument-gewijzigd.pdf

Plus het aangepaste Koersdocument waarin punt 8 is opgenomen


 

Berichten uit februari 2015

Bewoners van de Vlietwijk in Voorschoten komen massaal in verzet tegen de sloop van de speeltuin in hun wijk

Aanstaande donderdag zal in een commissievergadering besproken worden of de speeltuin aan de professor van der Waalslaan gesloopt wordt om plaats te maken voor 2 x 6 huizen. De omwonenden zijn de bewoners van 40 eengezinswoningen en 18 appartementen aan de Raadhuislaan. Zij vinden dat de speeltuin, het trapveldje, het basketbal veld (en open ruimte voor BBQ etc), de hondenuitlaatstrook en de voetbalmuur niet zomaar mogen verdwijnen om plaats te maken voor huizen en parkeerplaatsen. Een zaak welke vijftien jaar geleden ook al speelde en waarvan destijds aangetoond is dat de speeltuin niet alleen een functie voor de kinderen in de aanliggende straten heeft, maar voor kinderen uit de wijde omgeving. Op een mooie dag komen er vaak een kleine 100 mensen gedurende de hele dag naar de speeltuin. De speeltuin vervult dus een grote maatschappelijke functie en heeft een hoge gebruikersdruk.

Let op! Mogelijk nieuwe truc van inbrekers in Vlietwijk

Op 10 maart 2015 constateerden de bewoners van het complex vereniging van eigenaren Frans Halsplantsoen 89-129, dat een van de deuren van de portieken van de hal naar buiten, op een steelse manier werd opengehouden met een houten blokje. Zie de foto’s.

Alle vragen en antwoorden naar aanleiding van de Vlietwijkplannen staan op VlietwijkVoorop

Op de speciaal door Grontmij aangemaakte website VietwijkVoorop staan inmiddels alle vragen die gesteld zijn naar aanleiding van het concept definitief ontwerp met de antwoorden. Neem eens een kijkje op  www.vlietwijkvoorop.nl Het concept definitief ontwerp van de Vlietwijkplannen ligt nog tot 4 december ter inzage. 

VVD/CDA-motie gelukkig van tafel!

 Afgelopen donderdagavond 9 oktober kwam in de commissie Wonen Ruimte Groen een motie van de VVD en het CDA aan de orde. Daarin pleitten deze twee partijen voor het 'temporiseren' van de reconstructie van onze wijk. Zij denken dat het vertraagd uitvoeren van de plannen nog meer geld bespaart. De argumentatie was niet echt sterk.  Er werden voorstellen gedaan die inmidels al zijn opgenomen in het projectplan. Dat bleek uit een presentatie over de reconstructie van de Vlietwijk eerder op de avond.

Wie helpt Ilona 19-9 de wijk schoner te maken?

Vlietwijkbewoonster Ilona de Graaff neemt elke dag dat ze haar hond uit laat haar Supporter van Schoon Tas mee. “Deze vul ik met gevonden voorwerpen, ook wel zwerfafval genoemd. Thuis leeg ik deze in mijn grijze bak. Wilt u ook zo'n mooie tas? Neem dan even contact met mij op!” Op vrijdag 19 september is de landelijke Keep It Clean Day. Ilona gaat die dag aan de slag om de Vlietwijk weer een stukje schoner te maken en kan nog wel wat helpende handen gebruiken. Wilt u mee doen?

12 september open dag buurthuis Vlietwijk

 

De mensen van Zij aan Zij hebben er zin in.

Buurthuis Vlietwijk blijft open. Dat kan dankzij de succesvolle samenwerking tussen zorgorganisaties Topaz en Gemiva-SVG Groep. Reden voor een open dag op 12 september 2014 aan de Professor Einsteinlaan 2 in Voorschoten. Buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom vanaf half 12. Ook wethouder Inge Nieuwenhuizen is erbij.

Topaz vervult een regierol voor de wijkactiviteiten in het buurthuis, dat eigendom is van de gemeente. Daarvoor zocht Topaz de samenwerking op met onder andere Gemiva-SVG Groep. Mensen met een beperking verlenen diensten in het buurthuis. "In het activiteitencentrum ben ik heel creatief bezig, hier doe ik heel ander werk. Zoals schoonmaken, koffie zetten en stoelen klaarzetten."

Pagina's

Subscribe to Vlietwijk Voorschoten RSS